Foreldreundersøkelsen 2018

Vi er stolte over resultatene på foreldreundersøkelsen og vil arbeide videre for å opprettholde kvaliteten i vår barnehage.

Vi er stolte over å få så gode tilbakemeldinger fra dere foreldre i årets foreldreundersøkelse og vil arbeide videre for å opprettholde kvaliteten i vår barnehage. I denne artikkelen er vi nevnt blant de 203 barnehagene i landet med høyest poengsum på punktet "totalt sett, hvor fornøyd er du med din barnehage" med hele 4.9 av maksimalt 5 poeng. 

Artikkelen:https://www.barnehage.no/artikler/disse-203-barnehagene-er-foreldrene-mest-fornoyd-med/430393

Mer info om foreldreundersøkelsen:  https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/resultater-fra-foreldreundersokelsen-i-barnehage-2017/