Ledige barnehageplasser, høst 2024

Vollen Kystkulturbarnehage har dyktige medarbeidere med lang erfaring. Vi har som mål å rekruttere og beholde dem. Derfor trenger vi flere kunder.

VOLLEN KYSTKULTURBARNEHAGE

Vi har fortsatt ledige plasser per 29.04.2024

(små barn)

Ta kontakt på 906 80 812 for besøk/samtale

MVH

Daglig leder

29.04.2024

www.vollen-kystkulturbhg.no