Vår hverdag

Et barnehageår består både av en hverdag full av lek og læring, men også enkelthendelser og tradisjoner som er med på å binde oss sammen som en enhet. I hverdagen ønsker vi å gi barna rom for å være barn. De skal ha tid til å leke og utforske det de er interessert i. Og vi skal også tilrettelegge for at barna opplever progresjon og utvikling gjennom å gi de utfordringer de kan vokse på.

Det er et stort spekter i hva vi har av innhold i barnehagen. Det er alt fra kystkulturprosjekt, vennskapstema, eventyr, formingsaktiviteter og sang og musikk, til mer konkrete oppgaver på aldersinndelte grupper. Vi har turer i nærmiljøet som ofte går til områder ved vannet, men også til biblioteket og skogen. 

Av enkelthendelser er det mye spennende som gjentar seg fra år til år. Vi har karneval, vi planter blomster om våren, vi har sjøvett, brannvern og førstehjelpsuke. Det er skiskole, førskolegruppe og avslutningstur for førskolegruppen og tradisjonelle høytidsfeiringer ved jul og påske for å nevne noe, samt markering av FN og selvsagt samefolkets dag.

Vi er en mangfoldig barnehage, hvor det er rom for alle i et inkluderende felleskap.

Fra 2021 har vi søkelys på å danne en inkluderende kultur og praksis. I samarbeid med OsloMet 2023-2026, skal vi gjennomføre proskjekt "Inkluderende felleskap". Mer informasjon kan hentes i årskalender for Vollen kystkulturbarnehage 2023-2024.

 

Ta gjerne en titt på vår facebookside for mer om hva som skjer i barnehagen.