/>

Vår hverdag

Et barnehageår består både av en hverdag full av lek og læring, men også enkelthendelser og tradisjoner som er med på å binde oss sammen som en enhet. I hverdagen ønsker vi å gi barna rom for å være barn. De skal ha tid til å leke og utforske det de er interessert i. Og vi skal også tilrettelegge for at barna opplever progresjon og utvikling gjennom å gi de utfordringer de kan vokse på.

Det er et stort spekter i hva vi har av innhold i barnehagen. Det er alt fra kystkulturprosjekt, vennskapstema, eventyr, formingsaktiviteter og sang og musikk, til mer konkrete oppgaver på aldersinndelte grupper. Vi har turer i nærmiljøet som ofte går til områder ved vannet, men også til biblioteket og skogen. 

Av enkelthendelser er det mye spennende som gjentar seg fra år til år. Vi har fargekarneval, vi blanter blomster om våren. Det er skiskole og overnnattingstur for førskolegruppen og tradisjonelle høytidsfeiringer ved jul og påske for å nevne noe.

Fra 2017 har vi hatt en ekstra satsning på realfag som har resultert i mange spennende eksperimenter i barnehagen.

 

Ta gjerne en titt på vår facebookside for mer om hva som skjer i barnehagen.