Lokal forankring

Vi ønsker at vår barnehage skal være et positivt innslag i lokalsamfunnet. Vi prøver derfor å komme med bidrag som eksempelvis at vi har en strandryddedag hvor vi plukker og søppel i og rundt vår nærmeste strand. Vi ønsker også å ha et godt forhold til våre naboer og samarbeide med lokale bedrifter. Vi har blant annet hatt god kommunikasjon med VEAS og vært på besøk hos dem.

Vår lokale forankring ligger også i vårt navn. Vi ønsker å gjenspeile det som er unikt ved Vollen gjennom å eksponere barna til kystkulturen og andre spennende historie fra Vollen. Blant annet besøker vi Oslofjordmuseet og vi er med på å markere bringebærfestivalen.