En god start

Det å levere fra seg barna sine i barnehagen hver dag er noe vi vet foreldre ikke gjør med et lett hjerte. Hos oss har vi stor fokus på at foreldre og barn skal føle seg trygge og ivaretatt og at alle som kommer inn vår port føler seg velkommen hver eneste gang.

Hos oss skal barna oppleve å få en god start på livet ved at vi voksne strekker oss hver eneste dag ved å være tilstedeværende, lyttende og omsorgsfulle.

Vi er bevisste på at måten vi er på speiles i våre omgivelser som også inkluderer barna. Derfor er det viktig for oss at vi vurderer våre handlinger og avgjørelser ut fra våre verdier……. Og det er at vi skal være Rause – Entusiastisk og Handlekraftig.